Företaget-Yritys-The Company

Jag är ekonomie magister, utexaminerad från Hanken i Vasa 1994 med marknadsföring som huvudämne och tyska som biämne. Jag har arbetat över 20 år inom offentliga sektorn, främst med förmåner, lagtolkning, avtal, ledarskap och personalförvaltning. Texter har jag översatt vid behov inom yrket och privat.  År 2016 avlade jag examen för auktoriserade translatorer och fick rätt att göra auktoriserade översättningar från finska till svenska av dokument inom lag och förvaltning samt ekonomi. Jag grundade företaget Lingualex, bakom vilket det alltså finns över 20 års arbetserfarenhet av tolkning av lagtexter och kollektivavtal samt uppgörande av olika texter, rapporter, statistik och information på svenska och finska – således en mycket god kännedom om vokabulären inom branschen. Tack vare min utbildning sitter också ekonomibranschens vokabulär. Via Lingualex vill jag arbeta så brett som möjligt med översättning.

Olen vuonna 1994 Vaasan Hankenista valmistunut kauppatieteiden maisteri, jolla pääaineena markkinointi ja sivuaineena saksa. Olen työskennellyt yli 20 vuotta julkisella alalla – pääasiassa etuuksien, lakien, sopimusten, johtamisen ja henkilöstöasioiden parissa. Käännöstyötä olen tehnyt tarpeen mukaan työssäni ja vapaa-ajalla. Vuonna 2016 suoritin auktorisoidun kääntäjän tutkinnon ja sain oikeuden tehdä auktorisoituja käännöksiä laki- ja hallintoalan sekä talousalan asiakirjoista suomesta ruotsiin, ja perustin yrityksen nimeltään Lingualex. Tämän yrityksen taustalta löytyy siis yli 20 vuoden työkokemus lakitekstien ja työehtosopimusten tulkinnasta ja erilaisten tekstien, rapporttien, tilastojen ja tiedotteiden laatimisesta suomeksi ja ruotsiksi – siis erittäin hyvä tuntemus alan sanastosta. Koulutukseni ansiosta myös talousalan sanasto istuu. Lingualexin kautta haluan tehdä työtä laajasti käännösalalla.

I have a Master´s Degree in Business Administration from Hanken in Vasa with marketing as my main subject and German as a minor subject. I have worked over 20 years in the public sector, mainly with benefits, law interpretation, agreements, leadership and human resources. I have translated texts whenever needed. I took the exam for authorised translators in 2016 and was granted the right to do authorised translations from Finnish to Swedish of documents concerning law, administration and economics. I founded this company called Lingualex, and behind it is thus over 20 years of work experience in interpreting laws and collective agreements and constructing different texts, reports, statistics and information in Swedish and Finnish – hence a very good knowledge of the vocabulary of the field. Thanks to my education the vocabulary of the business field is also fluent. With Lingualex my goal is to work widely in the field of translation.